onsdag 3. mars 2010

Aasen: En sildebod i Bergen

En sildebod i Bergen:

Thi om endog Naturens Mangfoldighed og Skjønhed er noget, som mange Folk kun have liden Sands for, saa er der dog ialfald noget, som alle pleie at have Sands for, og det er Mad og Penge.

I stedet for de blanke "Sildereist", som hænge fast ved Klæderne paa alle Sider, venter man snart at faae blanke Sølvskillinger i Lommen; og hvad Tillokkelse disse klingende Tingester kunne have, er noget, som vi ikke behøve at fortælle.

Men takket være de nyere Tiders ivrige Stræen efter at opsøge alle Jordens Goder og gjøre dem tilgjængelige for alle Folk: der gives visse bekvemme Midler til varme en kuldsende Krop og opkvikke et søvnigt Hoved. Den saakaldte "Litle Svarte-Dropen", som man med et andet Navn kalder Kaffe,...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar