søndag 28. februar 2010

Dagsbiletetur

Me hadde for å gå på ski i Leikongsetra, eg tok bilete på vegen dit. Da me kom fram, var det stappfullt med bilar der - eg talte 81, men kanskje det var 91 likevel. Denne dagen måtte alle gå på ski! Også vår vennefamilie på Leikong som køyrer med estisk hest og klappar ein estisk hund Mustu.

Me tok ei amme - og akepause på barnehageplassen og stod ansikt mot ansikt med sanninga at støvlar passar ikkje vår ski. So skituren vår betydde eigentleg ein biltur med ski på taket :) MEn det var greitt å ta bilete på vegen i byrjinga, utan tvil!

lørdag 27. februar 2010

Ball!

Eg tok med meg eldsteguten med til butikken, og då vi steig ut av bilen sa han brått "Ball!" Eg kika meg omkring, men såg ingen ball. "Nei, der er ingen ball her," sa eg, men han insisterte på at der var ein ball.

Då vi kom ut av butikken etter den lange handleturen (der han forsåvidt oppførte seg heilt eksemplarisk og holdt labbane unna all namm-nammen som eg la i vogna - til og med rosinene fekk ligge NESTEN heilt stille) sa han igjen "ball!"

Eg kika meg omkring på ny, og sonen peika litt på skrått oppover, over taket til butikken. Der skein fullmånen, stor og rund som ein ball.

torsdag 25. februar 2010

Årets andre utekaffe

Arabella i går

"Arabella, sjørøvarens datter" var filmen me såg på i går med GU. Ei song derifrå har plaga meg heile dagen:

Kes raha peab korjama,
see korjaku!
Kes kõhtu peab orjama,
see orjaku!
Kes sõimuta sureks, see
sõimaku!
Yht kõigi jaoks tahta on
võimatu!

Kven pengar må samle, må berre samle!
Kven magen må slave,
må berre slave!
Kven hadde døydd utan å kunne kjefte,
må berre kjefte!
Å ynskje det same for alle
er umogleg!

onsdag 24. februar 2010

Estisk Republikk 92 år!

Gratulerer oss alle med Wabariigi synnipäev! Også Mathiasdag og bededag (vert rekna slik: i veka etter fastelaven, på onsdag, dvs onsdagen etter Askeonsdagen). Also, til å unngå slangestikkar i sommaren burde man helst ikkje berøre noko skarpt i dag, ei nål t d.

Me var so utruleg effektive i dag, kanksje fordi det var so mykje nedbør og so rart, EE basja berre 2-3 gongar, det var so mykje kvile at eg vart nesten bekymra. Me leika fotball med GU og han talte etter meg: ük - kak! (üks-kaks-kolm, en-to-tre, med tre måtte man sparke), også fekk me byrja på ei hemmeligheit.

Men dagens fangst kjem frå bursdagskonserten: ei kor som heite "God natt, bror" (Hääd ööd, vend") og som sang om faderland "Vakker er han ikkje" (Ilus ta ei ole). Tårene fant sin veg ut også. Da sa han G: "Det er ikkje dét at du er deprimert, det er ja den sjølveste nasjonalsjela dykkar!"

Veldig fin song på ord av vår klassiker Juhan Liiv(som 1905 skreiv at "ein gong når tanke er fri, da vert og estiske rike til"), som forresten vart betrakta som ein sinnsjuk lyriker. Dikten beskriv Estland som eit tomt og ensformig landskap: eit flat beiteland med løer, litt av glissen skog ved sidan av; nokre bakkesider, små hus, bittesmå sauna (boliger, faktisk). Ikje ein gong ein innsjø er vakker under isen. Men alt land vert likevel so vakker og hellig i vinternatt, med millioner av stjerna høgt ovar det kvite silkeduket.

ILUS TA EI OLE
Juhan Liiv

Ilus ta ei ole:
lage heinamaa,
heinaküünid, kuhjad,
harva puudega.

Ilus ta ei ole:
kõrval karjamaa
kehvalt üle kaetud
harva metsaga.

Ilus ta ei ole:
mäeküljeke,
mõni vabatmaja,
mõni saunake.

Järv ei ole ilus
jääse katte all,
kuu ta üle valvab
talvel igaval.

Aga kõik see ilus,
pühaline ka
valge siidiriide -
härmatisega.

Siis on ta nii ilus,
ilus lõpmata:
tõusvad tema üle
tähed särama.

Talveööne hämar
miljon tähega -
siis sa oled ilus,
minu isamaa.

tirsdag 23. februar 2010

Eit yrande selskapsliv

Hadde eit hyggeleg besøk i middagssola, som letta dagen for meg og utvida grensene, slik at me kom oss avgarde og feira dagen med haifinnesuppe på Hareid, fekk svinga oss innom Ulsteinvik på returen kvar me fekk eit blad og ein enorm kopp kakao. Og attpåtil nådde me å møte dei venlege damene på sanitetsforeininga og vist fram han EE, snille guten vår. Den seine kvelden hadde endå eit overraskingsmøte. Eg og EE fekk skyss heim frå ho Monica, ettersom vår trufaste Peugeot rakk opp hjula over taket og var for trøytt til å reise heim.

Hareidmiddag var for å feire dagen eitt år sidan, når me satt i kinesosk restaurant i Fosnavåg, dvs. GU kraup på golvet og me var litt molefunkne for det me reiste til Eland dagen etter. Så i dag feira me det at me kan sitje i ein kinesisk restaurant utan å måtte seie farvel til kvarandre.

mandag 22. februar 2010

Årets fyrste utekaffi...

...med kjære mannen, midt på eit snøhaug på benken, framfor Walaker i Fosnavåg. Nydelege vårsola! Det var varmt å sitte, takka vere reinskinn som me lånte frå EE frå vogna hans. Snø, mjølkkaffi og svele. Og solamming for han kjære lisje EE!

(og på bordet oppdaga eg eit lavt tallerkentårn under snø. Dei må ha ligge der lenge, sidan snøen kom... før jul? Det har aldri før vore so snørik og LANG vinter før her, ikkje i eit menneskealder, seier nokre)

søndag 21. februar 2010

morsmålsdagen 21.02.2010

I dag hadde vi glede av barnepass og køyrde ut til Ivar Aasen tunet, kvar me fekk lytte på nokre fine dikt på Shetlands-dialekt. Det meste fekk han Gard å lytte på, sidan me med Enn var ganske lenge utanfor portane til den nydelege ord- og bileteverda. Det var rart å høyre på sånn ei skarp uttale av engelske og liksomnorske ord, norsssske ooR.

Diktet av moras bortgang på midtsommaren, korleis mora fylgde fuglar med augene, ut frå vindauget, og dei hadde eit ordlaust språk, mor og dattera. Eg såg på den vesle Enn, 3 månader gamal, som smilte åt meg og gurgla litt. Vi også har det, preverbal kommunikasjon :) og i livets ende, må skje, eit postverbalt språk, som eg vonar er det same.

The suddenness of flowers in June.

lørdag 20. februar 2010

Lukkaa, ho æ Fiskja lik

Ivar Aasen

Fiskarinn fær ut på Sjøn,
Seer paa Vikja, seer paa Bøn,
Kur hann treffe kann best frampaa Leite.
Itte Midaa hann rør,
Aa te Botna kjenn' han før,
Hann veit alle dei Skalla aa Veite.

Tænkje paa dæ rike Hav,
So so maangei Byrsle gav,
Paa denn flødand' aa fellande Lukke,
Paa Rikdom aa paa Magt
Aa paa Armod aa Foragt
Aa paa dei, so ti hinne maa sukke.

Lukkaa, ho æ Fiskja lik:
Naar ho vil, bli Manninn rik,
Naar ho vanta, forgjæves me stræve.
D' æ Synd ti denn so vil
Læggje Mod aa MAndom til
Aahev' inkje fyr' Alt kva han græve.

Sume felle Væra til,
Dei faa Alting so dei vil,
Kva dei ynskje, dæ verte dei give;
Dei ha maangeinn Hjelpesmann
Aa dei sjøle hjelpe kann;
Fyre Slik' a dæ Moro te live.

Sum' æ fødd i Fatigdom,
Ælst op ti ett usselt Rom,
Træla vekk sine friskaste Dage;
Om einn Heim dei se faa,
Vil dæ enda meir staa paa;
Dei faa altid sit Lass til aa drage.

Slikt kann Ingjinn rette paa,
So he gaatt aa so vil gaa
Fraa dei fysste til seinaste Tide.
D' æ godt, at Einkvann
vart einn lukkelege Mann,
So kann Sume ha godt til aa lide.

Denn, so æ mæ lite vand',
Æ fornøgde mæ si Stand.
Dær æ Von i ei viisle' Bestyring.
Naar Menneskjaa vil,
Kann ho store Ting aa faa til;
Dær æ Lagnad i Menneskjens Styring.

Denn, so he denn rette Art,
Æ fornøgde mæ sin Part
(Aa Fornøiels' æ grumaste Tingjinn),
Hann aavunda 'kje denn,
So fekk Tvo, naar hann fekk Einn,
Aa vanvyr' ikkje denn, so fekk Ingjinn.

Slikt aa meir hann tænkje paa,
Mæ hann seer ut paa dæ Blaa,
So i Djupa so maange Ting gjøime.
Naar Mund æ forbi,
Fær hann heim mæ sit Fiskri,
Aa sit Vaas aa si Møde hann gløime.

fredag 19. februar 2010

søknad om jobb (skriftleg produksjon)

Eg må bevise min norskkunnskap no om våren. Eg fekk akkurat ein eksempeltest. Den verste oppgåva nokonsinne for slik ein dagdrivar som meg er å stille seg opp som jobbsøkjar. Men kva slags jobb da??? Hallo, folkens, eg likar ikkje å lyge! Har ikkje funnet ein jobb som passar meg eller som eg passar til i heile livet mitt... eller...

SKRIFTLEG PRODUKSJON

OPPGÅVE A

Søknad om jobb i eit vikarbyrå

Dersom du ønskjer å jobbe i eit vikarbyrå, skriv du ein søknad der du mellom anna opplyser om kva type arbeid du søkjer, og kvifor du passar til dette arbeidet.
Skriv til punkta nedanfor. Skriv om lag 100 ord.

Kva type arbeid ønskjer du?
Reingjetar

Kvifor passar du til denne jobben?

Eg har erfaring med å trekke rein,
eg kan trekke dei båe frå horn og frå bein!
Til slaktninga er eg aldri for sein,
eg kan dunke med øks mot skallebein.

Når lyset skal slokne i reinskiljering
og vilt fer der rein i mørkret omkring
eg oppfør' meg aldri som noko tomsing
men klatrar på gjerde og ned igjen spring

straks augo kan sjå til å kaste eit slyng
rundt hornen til bukken, så glade eg syng:
no her eg vel trekke ein edel rein -
dens hjarto skal få min norske ven Svein*!

*Svein Lund, samisk-nynorsk forbilete mitt

Gard her har problem med den siste linja som bryter SVO-forma men eg ser ikkje noko problem her. Det er no klart at det er han Svein som skal få reinhjarta!

torsdag 18. februar 2010

Spysjuka

Då eg henta vår vesle ulv frå barnehagen, spurte barnehagetanta om det var slik at mamma var på jobb, kanskje?
"Nei, ho er heime med minstemann."
"Ah, dokke har eit spedbarn, stemmer det," svara barnehagetanta.
Den vesle jenta som no vart den siste til å verte henta i dag, skaut då inn, at "mammaen min har spysjuka, ho."
Og rett nok, så var det pappaen hennar som kom like etterpå.

tirsdag 16. februar 2010

Ikkje puss tennene med rennande vatn

Det var oppslaget på NRK. Ikkje at du ikkje skal pusse tennene dine, og ikkje at det gjeld heile landet - berre Oslo. Vi treng ein avklarande artikkel: Slik finn du ut om DITT vatn renn!