lørdag 17. august 2013

Ynskje

Ulv: "Issi? Viss du drikke EN gule å EN stinkande såkk, so kan du ønske dej nåke."

g