søndag 25. november 2012

Karimesse / KADRIPÄEV


Me skal gå ut og syngje bak døra til naboane og ynskje dei lukke med tilvekst av folk og fe :)

Kadrienn

KadriulvKadrilenna

Dejling av snoop som Kariene fekk frå naboar

Kadriann1 kommentar: