mandag 9. juli 2012

Jentelov

Emme: Lika du M?

GU: (smile blygt) Nei. Ho e jente!

Og forklaringa fylgjer: Ej lika ikkje jenter! Ej lika Jonas!

E: Lika du Johanne også?

GU: Ja! Ej lika begge! Jonas og Johanne!

E: Men Johanne e jente. Lika du henne likevel?

GU: Ja... Ej lika Jonas og Johanne og Mathea...

E: Mateus?

GU: Mathea. E Mathea jente?

k

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar