søndag 22. mai 2011

Kveldar på Ingermanland / SULAVALARALLA

Dette ÅRETS favorittsongen min er -Sulavalaralla- som er ein ringleik frå Ingermanland, dvs forklarar verdas rundgang. På Ingermanland (sjå kartet http://et.wikipedia.org/wiki/Ingeri) budde det ulike finsk-ugriske folk før Andre Verdenskrig, deribland eit folkeslag som snakka det nærmaste språket til estisk. Dei er døydd ut for no, takk til Sovjetunionens repressions- og migrasjonspolitikk. I knappe 20 år greidde dei å drepe eller deportere 97% av befolkninga på Ingermanland (for so å setje russarar og liknande på plass der). Dette kunne ha vorte stoppa, om 2. Verdenskrig hadde fått noko ærleg slutt for Aust-Europa, om freden hadde bevart statsgrensene slik dei var før krigen (Ein del av Ingermanland høyrte til under Estisk Republikk før 2. Verdenskrig). Kanskje eit intressant faktum: 19. september 1944 vart det fred mellom Finland og Sovjetunionen, og Finland skulle gi ut "Sovjetunionens borgarar" som hadde flykta dit. 55 ooo frå Ingermanland vart levert tilbake, ALLE vart deportert langt inn i innerste delen av Sovjetunionen for assimilasjon, dei fekk ikkje løyve å vende tilbake til heimetraktene sine. Ca 8000 greidde å halde seg skjult i Finland, omtrent halvparten av dei flykta vidare til Sverige for å sleppe presset frå finske myndigheitene.

For meg er språket av vadja folket so nydeleg, so nær. Enda folket ikkje meir finst. Eg samlar på ordboka som vert gitt ut i fleire bind i Estland no.

Men songen frå eit gløymt land til utrydda folk er arrangert frå ein estisk komponist Veljo Tormis under syklusen "Ingermanlands songar." Eg synst det er vert å høyre for 1. gong uten å kjenne til teksta.

Det nydelegaste versjon av songen har vorte laga av ei ung estisk dame, Eva Mitreikina: song nr 12 i venstre menyen her (berre byrjinga) http://www.ulmeplaadid.ee/ulm14.htm

Dette frå Eva er so mykje beire enn prosjektkoret i Nederlandet, dvs koret høyrt over internett, men det er veldig flott at ein har laga eit ekstra kor for dette :) http://www.youtube.com/watch?v=MjSgaqMJEPQ

Men dette frå koret er også veldig spanande, om du opnar fleire vindauget etter kvarandre, slik at det vert litt kanonartig mix :)

Orda har eg kopiert frå YouTube, med engelske oversetjing under.

Piirileikkilaulu
Tytöt ne istuvat siliällä sillalla. (ah vei vei vei sulavalaralla, sulavalaralla ja vei vei vei)
Pojat ne kysyvät: saankos tulla illalla?

Älä tule illalla, siskoni tuntee,
siskoni sinulta oven i suljee.

Älä tule aamulla, äitini näkee,
äitini ajaa sinut käpälämäkee.
Älä tule yöllä, isäni kuulee,
isäni sinut i rosmoksi luulee.
Tule vaan päivällä kaikkien nähten,
sitten sun kanssasi maailmalle lähten.

Roundelay
Girls they are sitting upon the floor and talking.
Boys they are asking them, May we go a-walking?
Do not come at evening, my sister will know you.
Straight from the doorway my sister will throw you.
Do not come at morning, my mother will face you.
Into the forest my mother will chase you.
Do not come at nighttime, my father will meet you.
Then like a robber my father will treat you.
When it is day come and everyone sees you,
Then I will follow wherever itll please you.


Sulavalaralla ja vei vei vei!

k

SULAVALARALLA

Väga ilus on Eva Mitreikinalt, laul nr 12 siin http://www.ulmeplaadid.ee/ulm14.htm (mis põnev koht see ulmeplaadid!)

Hollandi projektikoor on ka muljetavaldav, kui avada mitu akent yksteise järel, nii et tekib kaanonilaadne myhin! Siis on kyll äge!


k

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar